Energier

 

nittiotvå grundläggande blir

solen som knullade jorden

alls icke

fastän det så verkar

 

Fader Sol och Moder Jord älskade med varandra

 

födde neutroner protoner atomer

i olika proportioner för

encelliga bakterier amöbor alger svampar

utan arbetsfördelning enbart lyckliga parasiter

med expanderande hunger

livgav krälandet svävandet innan fyrbenta senast huvudfotingar

människans talbara inträde

mångdubblar bakterier muterar ständigt virus

utplånar existenser cellinkräktar bränner dränker skövlar förskingrar förpestar förnedrar förringar förlamar förtvinar förhärskar förlorar förbannar

befintligt

 

korsar allfartsvägar blodbanor nervtrådar kommunikationsleder

spränger gränser bortom…bortom

 

oförsvarligt allsmäktigt

hänsynslöst allenarådande

sprider makaber fasa bland resterande numrerade

 

men barnet

 

barnet

 

fader Sols och moder Jords kärleksfrukt

oskuldens bärare

skrattar leker dansar bland blomster trädklättrar

flyger med trasten

sjunger med vinden

gråter med regnet

 

barnet

förundras förvånas förtjusas fantiserar förstår

barnet är naturens eget under

stjärnans jämlike

havets skyddsling

universums eviga hopp

 

barnet är

 

© Anette Blomberg

Naturens natur får hederspris i dikttävlingen 2018

Motivering: En skapelseberättelse som tar temperaturen på hur illa vi behandlat naturen och lyfter fram hoppet till en förändring. 

Poeten har vunnit novelltävlingen 2013 med Speglingar och fick hederspris 2017.