I gryningen skulle myntet vändas

och ditt leende bejakas

men måsarnas egna argument

hade utplånat din ankomst

långt innan du kom

 

Vid middagstid skulle myntet putsas

och noga synas på kajen

men smälte bort i terrorns hetta

långt innan båten lagt till

 

I kvällssolen skulle ridån ha gått upp

men däremellan kom fastan

och kajen lades i skugga

 

Med nyputsade mynt

ska terrordåd bekostas

 

Ditt leende förkastades för gott

 

© Anja Ugglemor

Mynt är vinnare i dikttävlingen 2017

Motivering: En dikt som talar till magkänslan och speglar det liv allt för många tvingas leva.

Intervju med Anja Ugglemor

Vinnarna i dikttävlingen 2016