Skriv en haiku om kyla, det är årets första skrivutmaning. Det finns olika typer av kyla, som du vet. Den yttre och kroppsliga samt den inre och psykiska. Du väljer själv hur du vill tolka temat.

En haiku består av tre rader som inte ska rimma och ha stavelserna 5, 7, 5.

Skriv en haiku om kyla PÅGÅR TILL OCH MED 18 januari 2018. 

Vill du dela med dig? Skriv/klistra in det i en kommentar.

Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

© Iréne S Räisänen

Skrivövningar till dig som vill ha mer inspiration.