Skriv 100 ord om ditt 1 maj

Skriv 100 ord om ditt 1 maj, är den här veckans skrivutmaning. Oavsett om du ska demonstrera eller inte brukar du antagligen fira vårens ankomst på ditt speciella sätt. Berätta! Du är fri att tolka temat som du själv önskar.

SKRIVUTMANINGEN PÅGÅR TILL OCH MED 4 maj 2017.

Du skriver/klistrar in texten i en kommentar till den här texten.

Kom ihåg att kommentera de andras texter.

© Iréne S Räisänen

Skrivövningar till dig som vill ha mer inspiration.

OBS! Jag ger respons till kommentar endast i mån av tid.