100 ord om varför vi inte pratar om klimatförändringen, är den här veckans skrivutmaning. Tiden håller på att rinna ut för att vi ska kunna stoppa utvecklingen mot det oundvikliga. Trots det är det tyst bland de flesta av de folkvalda och i media. De få röster som hörs ropar allt högre ut i tomma intet. Varför pratar vi inte om det största hotet mot mänskligheten? Vad tror du?

100 ord om varför vi inte pratar om klimatförändringen PÅGÅR TILL OCH MED 9 NOVEMBER 2017.

Vill du dela med dig av ditt övande? Skriv/klistra in det i en kommentar.

Du glömmer väl inte bort att kommentera de andras texter?

Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

© Iréne S Räisänen

Skrivövningar till dig som vill ha mer inspiration.