100 ord om Sverige är den nya skrivutmaningen. Vad betyder vårt land för dig? Är du född här eller har du invandrat? Är du en stolt svensk eller spelar landsgränser ingen roll för dig? Har du flyttat ifrån Sverige och i så fall varför? Vad gör Sverige till Sverige? Dela gärna med dig i en kommentar hur du tänker.

100 ord plus förtroende.

100 ord om Sverige 2019 PÅGÅR T.O.M. 13 juni 2019.

 

Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

Text och foto: © Iréne S Räisänen

Fler skrivövningar till dig som vill ha mer skrivinspiration.