Skriv en årsnovell, är årets sista skrivövning. Du ska skriva om årets om gått på ett sätt så det blir personligt och inte privat. Personligt betyder att du använder dina egna erfarenheter på ett sätt som många kan känna igen sig i. Med privat menas att du skriver för din egen eller dina närmaste och inte den stora allmänheten.

Skriv en novell om året som gått på högst 2 500 tecken.

Tips: I en så kort text bör du välja ut en konflikt eller hinder som representera ditt år.

Dela gärna med dig av ditt övande i en kommentar!

Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

© Iréne S Räisänen

Fler skrivövningar

Skriv en årsnovell ÄR EN SKRIVÖVNING.