Vad är en bra dikt?

Vad är en bra dikt? – del 3 i Diktskolan

Vad är en bra dikt? Det är inte helt lätt att svara på men jag ska göra ett försök.Det räcker inte att en dikt innehåller metaforer och är rytmisk. Den måste också väcka en känsla inom mig. Lämnar den mig tom, väcker inga frågor eller igenkännande får den underkänt.

Läs mer

Pin It on Pinterest