Category: Diktskola

Rytm i dikten – del 2 i Diktskolan

Rytm i dikten

Rytm i dikten i dikten är ett att de vikigaste elementen i poesi. Här får du fem exempel på hur du kan skapa och markera rytmen i en dikt.

1. Radbrytning markerar en paus.
2. Det gör också skiljetecken.
3. Obetonade och betonade stavelser markerar rytmen.
4. Detsamma gör alliteration och assonans.
5. Och versmått. (mer…)

Diktskola del 1 Metaforer och liknelser

Metaforer

Metaforer och liknelser, Diktskola del 1.

Vad krävs för att en text ska vara en dikt? Det finns många svar på den frågan. Enligt mitt sätt att se bör den:

  • Innehålla minst en metafor (bild, symbol)
  • Vara rytmisk
  • Väcka någon form av känsla

För att väcka en känsla krävs att du skriver så att läsaren ser bilder i sitt huvud och blir berörd. Känner igenkännande, ilska, glädje, sorg, tröst, insikt och så vidare. Men aldrig likgiltighet. Vilket är ett av mina kriterier för en dålig dikt.

I en av mina dikter använder jag följande metafor.

Rytmiska
turkosa fåror
plöjer
i marken
skålar av glas

Vad ser du framför dig? Läs hela dikten.

En bra metafor ska kännas som ny och inte vara övertydlig. Inget kan förstöra en dikt som klichéer.

Skillnad på en metafor och en liknelse

En metafor innehåller inga jämförelseord t.ex ”som”, ”liksom” och ”såsom”.

Exempel på metaforer:

”Hon är en nyutsprungen ros.”

”Hennes ögon är djupa brunnar.”

”Livet är resa med start och mål.”

Tre exempel på liknelser:

1.”Du är som en ros.”

2. ”Dina ögon är som brunnar.”

3. ”Livet är som en påse.”

Och så tre exempel på bra metaforer

1. ”Och stjärnhimlen, den alltför vida, bredde ut en lätt blå,
besvärande närhet, med vissa ljuspunkter,
som en utfästelse . . . . utlagda.”

Ur Sång över Skomakarvikens vatten av Hans-Evert Renérius

2. ”orden är utlästa
som kringkastade skal till jord ska bli”

Ur iota av Anita Aspfors Westin

3. springfloder av hundskall
i hårfina glasrör

Ur Doften från fallna änglar av Ewa Ärlevall.

ImageÖvning:

Skriv en metafor som börjar med ”Du är…” och en annan som börjar med ”Dina ögon…” och en till som börjar med ”Livet är…”.

***

Ett tips: Använd så många av dina fem sinnen som möjligt.

***

I del 2 tar jag upp hur viktig rytmen är i en dikt och hur du får till den. I del 3 tar jag upp vad som är bra dikt och hur en dikt bör läsas.

Du har väl inte missat min kurs Lär dig skriva dikter på 7 veckor?

© Iréne S Räisänen

Uppdaterat den 7 april 2017.

Vad är en bra dikt? – del 3 i Diktskolan

Vad är en bra dikt?

Vad är en bra dikt? Det är inte helt lätt att svara på men jag ska göra ett försök. Det räcker inte att en dikt innehåller metaforer och är rytmisk. Den måste också väcka en känsla inom mig. Lämnar den mig tom, väcker inga frågor eller igenkännande får den underkänt. Men för att krångla till det ytterligare så räcker det inte med att jag irriterar mig på att den har brister. Det måste vara en känsla som startar något inom mig. Ilska, sorg, glädje osv. (mer…)

Loading

Aktuellt

Annons

Kulturdelen.nu