Tuulikki Räisänens fotoblogg finns inte längre. Du kan hitta en del av bilderna på hennes Facebooksida.

© Iréne S Räisänen