Sätt upp mål för ditt skrivande

Sätt upp mål för ditt skrivande

Nu när vi är i början på det nya året kan du passa på att sätta upp mål för ditt skrivande. Att definiera vad du vill kan hjälpa dig att utvecklas och förhoppningsvis nå dit du vill. Jo, jag vet att det kan tyckas flummigt. Men mycket tyder på att när du formulerat för dig själv vad du vill så blir det lättar att genomföra.

Sikta mot stjärnorna om du vill bli utgiven och erkänd författare. Bestäm ett datum när första utkastet till den där självbiografin du vill ge dina barn och barnbarn ska vara färdig. Delta i den där skrivartävlingen du länge velat vara med i. Börja skrivarkursen du fantiserat om att gå.

Öppna ett nytt dokument och skriv ner dina drömmar när det gäller ditt skrivande. Skriv i max 15 minuter. Sedan öppnar du ett till dokument och skriver ner vad som hindrar dig från att nå ditt mål. Max en kvart. Nu ska du öppna ett tredje dokument där du ska skriva vad som kan hjälpa dig att infria dina visioner när det gäller ditt skrivande. Tänk på att ditt mål troligen måste anpassas till den vardag och verklighet som du lever i. Låt det ta max 15 minuter.

När du är färdig ska du läsa igenom det du skrivit och med högst 15 ord sammanfattar ditt mål för det här året och hur du ska nå det. Sätt upp det på en plats där du dagligen ser och påminns om vad du vill med ditt skrivande.

2016 kan bli året då dina skrivardrömmar slår in!

© Iréne S Räisänen

Fler skrivtips