Hur viktigt är genren?

Hur viktigt är genren? Med SkrivarSidans kursdeltagare diskuterar jag ofta vilken genrer en text passar in i. Jag tycker det är intressant, särskilt då förlagen gör allt för att placera texter i fack. Hur skulle de annars kunna bestämma sig för om ett manus är bra eller inte. Inte minst viktigt är ju hur de skulle sälja ut böckerna till läsarna. Marknadsföring är ju A och O inom förlagsbranschen.

Själv låter jag mig aldrig styras av genrer när jag börjar skriva. Det är idén som styr. Och slutresultatet blir sällan vad det var vid resans början. Jag har skrivit om dikter till noveller. Dramer och långa prosatexter till dikter. En spännande och ofta överraskande process.

Vad tycker du? Spelar det någon roll för dig om det du skriver passar in som lyrik eller prosa? F/s eller thriller? Håller du dig inom dom givna mallarna eller skriver du bara och låter andra placera dina texter i fack? Vad spelar eventuellt val av genrer för roll för det slutliga resultatet? Ska vi strunta i genrer helt och hållet? Vad spelar genrer för roll för dig som läser?

Det finns säkert fler frågor att ta upp angående det här. Gör det gärna!

Litterära genrer

Fler debattinlägg