Böcker – en räddare i nöden, är tips på en fin artikel om hur litteraturen blev en räddare i nöden när stormen Irma drog fram genom Florida, USA, i mitten av september 2017.

Böcker – en räddare i nöden

http://www.signature-reads.com/2017/09/why-we-read-the-case-for-books-as-a-means-to-many-ends/?cdi=3DD8A257CB003D37E0534FD66B0A2974&ref=PRH24BB520913

Text: © Sofia Gad

Fler tips