SkrivarSidans dikttävling 2016. Tävlingen är öppen för alla från 18 år och uppåt. Du kan delta med ett bidrag, dikt och/eller prosadikt, på högst en 1 A4-sida lång och teckensnittstorlek 12 pt. OBS! Dikterna ska inte vara publicerade i några som helst andra sammanhang och de ska vara på svenska.

Temat är ”Hopp”. Det är fritt för tolkningar.

Bidragen ska vara inne senast den 23 september 2016 och du skickar dem till dikttavling@skrivarsidan.nu. Glöm inte att bifoga ditt namn, postadress och e-postadress.

Du ska vara fyllda 18 år för att delta då alla dikter bedöms som de är skrivna av vuxna.

Tre vinnare utses som får sina dikter publicerade på SkrivarSidan den 14 oktober 2016.

Priser
1:a pris 500 kr + diplom

2:a pris bokpaket + diplom

3:e pris antologin Revansch 2014 + diplom

OBS! Vinnaren betalar eventuell vinstskatt.

SkrivarSidans dikttävling 2016 genomförs för nionde året i rad.