Skriv 100 ord om demokrati

Skriv 100 ord om demokrati är en ny skrivutmaning. Det ska vara prosa dv berättande text och inte dikt.

Utmaningen pågå tom den 24 oktober 2014.

Så här gör du:
Skriv din 100-ordare i en kommentar till det här inlägget.

Ett bidrag per person dvs IP-nummer.

Pris:

Vi lottar ut ett exemplar av novellantologin Kvinnan & Eken och ett exemplar av diktantologin Whildeanska våren bland alla som deltar.

OBS! Vill du kommentera en text, klicka på Svara till den texten.

Text och foto: Iréne S Räisänen