Vad är skillnaden på haiku och senryu?

Vad är skillnaden på haiku och senryu?

Vad är skillnaden på haiku och senryu? En video med ett skivtips till dig som skriver och/eller läser poesi. Många känner igen det japanska versmåttet haiku men dess tvilling senryu är inte lika känd. Här får du veta likheterna och skillnaderna mellan versmåttet. Jag läser också min senryu Replik och haiku Innan frosten.

Vad är skillnaden på haiku och senryu?

Läs mer

Rytm i dikten

Rytm i dikten – del 2 i Diktskolan

Rytm i dikten i dikten är ett att de vikigaste elementen i poesi.

Här får du fem exempel på hur du kan skapa och markera rytmen i en dikt.

1. Radbrytning markerar en paus.
2. Det gör också skiljetecken.
3. Obetonade och betonade stavelser markerar rytmen.
4. Detsamma gör alliteration och assonans.
5. Och versmått.

Läs mer

Pin It on Pinterest