Dialog mellan mörker och ljus

Dialog mellan mörker och ljus

Dialog mellan mörker och ljus är en övning i att träna på att skriva repliker, reaktioner på det som säg, inre dialog och handling. För så är det, dialog bör aldrig bestå av enbart repliker staplade på varandra. Samtidigt ska du förmänskliga ting, vilket är ett vanligt grepp inom olika genrer.

Läs mer

Pin It on Pinterest