Flugan

Flugan 3:e pris i dikttävlingen 2012

Förnattstankar framför fantastisk fauna. Fri fluga flyger fritt framför funderande feministflicka. Finner flugfångare, förstår faran – flyger förbi. Finner frånlagd frukostfralla – festar frimodigt! Funderande fröken frågar flugan: ”- fås full frihet förutan framgångsrik firma, fina finanser, femsiffriga fickpengar”??? Flugan förstår faktiskt frågan! Flyger framför frågvis fröken – förklarar: flugor flyger fritt!!!
Följ fria fantasier!

Läs mer

Pin It on Pinterest