Hur viktigt är genren?

Hur viktigt är genren?

Hur viktigt är genren? Med SkrivarSidans kursdeltagare diskuterar jag ofta vilken genrer en text passar in i. Jag tycker det är intressant, särskilt då förlagen gör allt för att placera texter i fack. Hur skulle de annars kunna bestämma sig för om ett manus är bra eller inte. Inte minst viktigt är ju hur de annars skulle sälja ut böckerna till läsarna. Marknadsföring är ju A och O inom förlagsbranschen.

Läs mer

Varför skriva anonymt?

Varför skriva anonymt?

Varför skriva anonymt? Många som börjar skriva vill vara anonyma. De flesta skrivarsajterna tillmötesgår det önskemålet men inte vi på SkrivarSidan. Jo, det händer att vi gör undantag när skribenten i fråga har en livssituation där hen förföljs eller har skyddad identitet. Men vanligen kräver vi att skribentens för- och efternamn skulle stå under varje text.

Läs mer

Pin It on Pinterest