Skriv en tanka om våren 2018, är den nya skrivutmaningen. Våren är på gång från söder till norr. Kanske är den i full blom eller så har du just börjat se de första tecknen. Om du har otur väntar du fortfarande på att den ska komma. Du är fri att tolka temat som du själv önskar

En tanka består av fem rader (5, 7, 5, 7, 7) och ska inte rimma. den bör inledas med en haiku.

Skriv en tanka om våren 2018 PÅGÅR TILL OCH MED 19 APRIL 2018. 

 
Antar du utmaningen och vill dela med dig? Skriv/klistra in det i en kommentar.

Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

© Iréne S Räisänen

Skrivövningar till dig som vill ha mer inspiration.