Skriv en tanka om respekt

Skriv en tanka om respekt, det är den nya skrivutmaningen. Respekt kan handla om vördnad eller aktning för en person eller en persons beslut, sätt att vara, leva, välja, göra och så vidare. Respekt kan också blandas ihop med rädsla för. Eller att kräva förståelse för dig själv. Jag har respekt för ditt val att tolka temat.

En tanka (5, 7, 5, 7, 7) består av fem rader, ska inledas med en haiku och bör inte rimma.

Skrivutmaningen PÅGÅR TILL OCH MED 22 SEPTEMBER 2016.

Du skriver/klistrar in texten i en kommentar till den här texten.

Du glömmer väl inte bort att kommentera de andras texter?

© Iréne S Räisänen

Släck inte elden – 53 haiku, tanka och andra fåradingar