Skriv en tanka om nyfikenhet, det är den nya skrivutmaningen. Vad får dig att vilja veta mer? Sätter igång din fantasi och lust att utforska? Väcker din impuls att ta reda på vad det egentligen handlar om? Du är fri att tolka temat som du själv önskar.

En tanka består av fem rader (5, 7, 5, 7, 7) och ska inte rimma. den bör inledas med en haiku.

Skriv en tanka om nyfikenhet PÅGÅR TILL OCH MED 27 september 2018. 

Antar du utmaningen och vill dela med dig? Skriv/klistra in det i en kommentar.

Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

© Iréne S Räisänen

Skrivövningar till dig som vill ha mer inspiration.