Skriv en tanka (5, 7, 5, 7, 7) om jämställdhet, det är den nya skrivutmaningen. Har vi människor olika förutsättningar beroende på kön, ålder, utbildning och arv och miljö? Eller gäller det bara att göra sitt bästa så kan alla nå så långt som helst? Det är mina tankar, men du är som vanligt fri att tolka temat som du själv vill.

Skriv en tanka om jämställdhet PÅGÅR TILL OCH MED 14 SEPTEMBER 2017.

Vill du dela med dig av ditt övande? Skriv/klistra in det i en kommentar.

Du glömmer väl inte bort att kommentera de andras texter?

Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

© Iréne S Räisänen

Skrivövningar till dig som vill ha mer inspiration.