Skriv en tanka om advent

Skriv en tanka om advent, är den här veckans skrivutmaning. Advent betyder ankomst och är starten på det nya kyrkoåret inom Svenska kyrkan. Oavsett om du är kristen eller inte, troende eller inte har du som lever i vårt land antagligen en relation till den här tiden på året. Vi väntar alla på att ljuset ska återvända. Skriv om det som kommer till dig när du tänker på temat.

SKRIVUTMANINGEN PÅGÅR TILL OCH MED 1 december 2016.

En tanka består av fem rader, 5, 7, 5, 7, 7.

Du skriver/klistrar in texten i en kommentar till den här texten.

Du glömmer väl inte bort att kommentera de andras texter?

© Iréne S Räisänen