Skriv en midsommarsonett, är veckans skrivutmaning. Sonetten kallas för diktens mästarprov. William Shakespeare har skrivit några av de mest lästa dikterna på detta versmått. Vill du veta mer kan du lyssna på avsnitt 18 i Poetpodden, Sonetter och blankvers. Där läser jag också en av Shakespeares sonetter.

Sonetten kan skrivas på flera olika sätt. Den petrarciska sonetten består av fyra strofer, de två första innehåller fyra rader och de två sista tre rader.

Shakespeareianskab består av tre fyrradingar som följs av en tvårading

Rimflätningen är ABBA – men ABAB godkänns också. För treradingarna gäller följande antingen CDC, DCD eller CCD, EED.

Skriv en midsommarsonett PÅGÅR TOM 30 JUNI!

Du skriver/klistrar in texten i en kommentar till den här texten.

Du glömmer väl inte bort att kommentera de andras texter?

© Iréne S Räisänen