Skriv en haiku om landsbygden (5, 7, 5), är veckans skrivutmaning. Vad betyder landet utanför storstaden för dig? Pågår det en utarmning av landsbygden? Bor du på landet? Längtar du ut från asfalt och betong? Det här är bara några få vinklar på temat. Du är fri att tolka temat som du vill.

Så här skriver du en haiku: https://skrivarsidan.nu/skrivtips/vanliga-versmatt.html

Skriv en haiku om landsbygden PÅGÅR TOM 16 JUNI!

Du skriver/klistrar in texten i en kommentar till den här texten.

Du glömmer väl inte bort att kommentera de andras texter?

© Iréne S Räisänen

Släck inte elden – 53 haiku, tanka och andra fåradingar