Skriv en haiku om ensamhet

Skriv en haiku om ensamhet, är den näst sista skrivutmaningen för i år. Ensamheten är utbredd i vårt land och ett hälsoproblem. Allt för många lever i perioder av sitt liv i ofrivillig ensamhet. I Sverige har vi svårt att öppna upp och släppa in nya människor i vårt liv. Många gamla som förlorat sin partner och som inte har barn eller barnen bor långt ifrån lever i social misär. Medelålders som aldrig träffat en partner lever mer eller mindre hela sina liv i hel- eller delvis ensamhet. Arbetslösa, psykisk sjuka och nysvenskar kan också ha problem med att komma in samhällets- och privat gemenskap. Temat är brett och du tolkar det som vanligt som du önskar.

SKRIVUTMANINGEN PÅGÅR TILL OCH MED 21 DECEMBER 2016.

Hjälp för ofrivilligt ensamma:

Röda Korset

Äldrekontakten

Svenska kyrkan

Du skriver/klistrar in texten i en kommentar till den här texten.

Du glömmer väl inte bort att kommentera de andras texter?

© Iréne S Räisänen