Skriv en haiku om balans

Skriv en haiku om balans, är veckans skrivutmaning. Balans kan handla om att få tillvaron att gå ihop. Att hemmets eller företagets budget inte är i balans. Du kanske kastar mellan krav från olika håll och försöker uppfylla dem alla. Kanske har du drabbats av yrsel och behöver träna dig på att kunna gå rakt. Som vanligt är det upp till dig hur du tolkar temat.

SKRIVUTMANINGEN PÅGÅR TILL OCH MED 16 mars 2017.

Du skriver/klistrar in texten i en kommentar till den här texten.

Du glömmer väl inte bort att kommentera de andras texter?

© Iréne S Räisänen

Skrivövningar till dig som vill ha mer inspiration.

OBS! Jag ger respons till kommentar endast i mån av tid.