Skriv en bön om vad hjärtat är fullt

Skriv en bön om vad hjärtat är fullt, är veckans skrivutmaning. Du behöver inte vara religiös för att vilja be en bön. Kanske talar du tyst för dig själv när du känner dig rådlös. Det är också ett slags bön. Som vanligt är du fri att tolka temat som du själv önskar.

Högst tre verser och fem rader i varje.

Tips: Tänk på att du bör gestalta, måla upp bilder i läsaren huvud, och att adjektiven bör vara så få som möjlig.

Skriv en bön om vad hjärtat är fullt pågår till och med 15 september 2016.

Du skriver/klistrar in texten i en kommentar till den här texten.

Du glömmer väl inte bort att kommentera de andras texter?

© Iréne S Räisänen