Skriv 100 ord om svartsjuka är den här veckans skrivutmaningen. Många vittnar om att svartsjuka kan vara en av sjukdom som kväver kärleken. Som yttrar sig i misshandel och i värsta fall är dödlig. Är det normalt att vara svartsjuk? När går svartsjukan över gränsen? Är svartsjuka smickrande? Själv lider jag inte av denna sjukdom men jag har fått uppleva konsekvenserna av den. Är du svartsjuk? Går sjukdomen att bota? Om så är fallet, hur?  Ja, frågorna är många. Berätta vad du tycker.

100 ord plus rubrik.

Skriv 100 ord om svartsjuka PÅGÅR TILL OCH MED 18 oktober 2018. 

Antar du utmaningen och vill dela med dig? Skriv/klistra in det i en kommentar.

Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

© Iréne S Räisänen

Skrivövningar till dig som vill ha mer inspiration.