Skriv 100 ord om Facebook är den nya skrivutmaningen. Vad betyder Facebook för dig? Allt eller inget? Umgås du med dina vänner och släktingar där? Är du med i olika intressegrupper? Följer du kända och/eller okända? Gillar du eller hatar du FB? Tillbringar du för mycket eller lite tid där? Är du där för att marknadsföra dig själv eller dina produkter? Ja, det kan finnas många orsaker för att vara på FB eller att inte vara där.

100 ord plus rubrik.

Skriv 100 ord om Facebook PÅGÅR TILL OCH MED 11 oktober 2018. 

Antar du utmaningen och vill dela med dig? Skriv/klistra in det i en kommentar.

Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

© Iréne S Räisänen

Skrivövningar till dig som vill ha mer inspiration.