100 ord om varför du skriver

100 ord om varför du skriver

100 ord om varför du skriver, är veckans skrivutmaning. Tänk till och dela med dig om vad som får dig att producera skönlitterära texter.

Utmaningen pågår tom 4 februari.

Du skriver/klistrar in texten i en kommentar till den här texten.

Glöm inte bort att kommentera varandras texter!

© Iréne S Räisänen