100 ord om våren 2019 är den nya skrivutmaningen. Vad tycker du om årets vår? Skrämmer värmen dig eller välkomnar du den? Sen eller tidig? Vad tycker du är bäst med våren? Vad är värst? Har våren inte hunnit till dig än eller är den redan över?

100 ord plus eventuell rubrik.

100 ord om våren 2019 PÅGÅR T.O.M. 9 maj 2019.

 

Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

Text och foto: © Iréne S Räisänen

Fler skrivövningar till dig som vill ha mer skrivinspiration.