100 ord om ögon du inte kan glömma

100 ord om ögon du inte kan glömma, är veckans nya skrivutmaning. Du kanske har mött ett par ögon du minns för alltid. Ögon hos en människa, ett djur. Kanske har dina egna ögon krånglat eller gjort dig extra glad. Det finns kanske ögon du önskar att du aldrig mött. Du är fri att tolka tema som du själv önskar.

SKRIVUTMANINGEN PÅGÅR TILL OCH MED 13 OKTOBER 2016.

Du skriver/klistrar in texten i en kommentar till den här texten.

Du glömmer väl inte bort att kommentera de andras texter?

© Iréne S Räisänen