100 ord om godhet

100 ord om godhet, är årets sista skrivutmaning. Vad är godhet för dig? Vad gör du som är gott för andra människor? Vad vill du att andra ska göra för dig för att du ska uppleva godhet? Tycker du att det finns för lite godhet världen? Hur ska du och jag göra för att hjälpa det goda mot det onda? Du är fri att tolka temat som du själv vill.

Jag lottar ut ett exemplar av min diktsamling Hora, Dåre och Martyr bland alla som deltar.

SKRIVUTMANINGEN PÅGÅR TILL OCH MED 8 januari 2017.

Du skriver/klistrar in texten i en kommentar till den här texten.

Du glömmer väl inte bort att kommentera de andras texter?

© Iréne S Räisänen