100 ord om förtroende är den nya skrivutmaningen. Vad och vilka känner du förtroende för? Känner andra förtroende för dig? Vad är förtroende för dig? Spännande frågor, fast du är fri att tolka temat som du själv önskar.

100 ord plus förtroende.

100 ord om förtroende 2019 PÅGÅR T.O.M. 23 maj 2019.

 

Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

Text och foto: © Iréne S Räisänen

Fler skrivövningar till dig som vill ha mer skrivinspiration.