Bli kvitt skrivkrampen

Skriva dåligt för att skriva bra

Mycket av svårigheten med att komma igång att skriva eller skrivkramp handlar om prestationsångest. Att det som kommer ner på pappret eller in i datorn ska vara perfekt från början. Och att du redigerar medan du skriver första utkastet, råskissen.

Det är lättare sagt än gjort att stänga av den inre redigeraren. Den som tycker det ska vara si eller så, att det blir fel och dåligt. Men jag har märkt att när jag lyckas frigöra mig, vilket oftast händer när jag blir verkligt engagerad i det jag skriver, så glömmer jag bort att granska det jag skriver. I de stunderna brukar mina bästa texter komma till mig.

Skrivövning
En bra övning för att stänga av granskaren är att skriva utan att läsa vad du skriver medan du gör det. Titta bara till höger och framåt och inte till vänster eller bakåt. Skriv ner allt som far genom ditt huvud utan tanke på ordning, språk, grammatik eller stavning. Tillåt dig att skriva dåligt för att kunna skriva bra. Skriv en sida i ditt ordbehandlingsprogram eller i tio minuter.

Du kan behöva göra om övningen flera gånger under en dag eller vecka innan du får fatt i ditt inre flöde och redigeraren stängs av. Låt texten ligga till sig minst ett dygn, helst tre veckor innan du läser det med redigerarens ögon.

Råskiss och redigering
Skrivandet innehåller dessa två processer, första utkastet dvs råskissen och redigeringen. De är helt olika och bör så vara. Att både söka sitt inre flöda och granska det som kommer ut går inte ihop. Nej, krocken kan skapa olust istället för lust till skrivandet vilket i sin tur kan ge upphov till den fruktade blockeringen.

Fler skrivtips och övningar!

© Iréne S Räisänen

Foto: Junior Libby