Skriv en prosadikt om mars, du väljer själv vilken. 😉 En prosadikt är en text som inte är radbryten eller nödvändigtvis berättande. Den innehåller andra poetiska element som rytm, bokstavs- och ljudrim (inte slutrim), metaforer osv.

Högst tre verser med sex rader i varje.

Dela gärna med dig av ditt övande i en kommentar!

Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

© Iréne S Räisänen

Fler skrivövningar

 

Skriv en prosadikt om mars ÄR EN SKRIVÖVNING.