Skriv en metafordikt som består av en metafor och en liknelse. Jag tillhör dem som tycker kriteriet för en dikt är att den innehåller metaforer. Inte alla håller med om det. Det som är säkert är att har svårt att veta skillnaden på en liknelse eller en metafor.

En liknelse innehåller jämförelseorden ”som” eller ”liksom” t.ex. ”Fri som en fågel”.

En metafor är en bild av något annat och saknar liknelsens jämförelseord t.ex. ”Vingklädd flyger fritt på himlen”.

En vers och högst fem rader. Dikten ska inte rimma.

Dela gärna med dig av ditt övande i en kommetar. Jag ger respons på kommentarer i mån av tid.

© Iréne S Räisänen

Fler skrivövningar

 

Skriv en metafordikt är en skrivövning.