Tidsteleskopet, s/f-roman av Per Sjöstrand (Eget förlag)

Imageav 5 möjliga stjärnor

Att resa framåt eller bakåt har alltid fascinerat oss människor. Det finns mängder av böcker och filmer där tidhopp, framåt eller bakåt, håller ihop intrigen. Så också i Per Sjöstrand debutbok Tidsteleskopet. Fast mig hade det svårt att intressera och det var med stor möda jag tog mig genom de 153 sidorna.


Jahn Karlsen är ingenjör på forskningscentret i Ronnstadt. Han skriver sin egen berättelse med vetskap att han snart ska dö. Namnen får mig att tänka på Östtyskland, men författaren kanske har varit ute att skapa en egen miljö. Svårt att veta då den är sparsamt gestaltad.

Forskningscentret har utvecklat ett tidsteleskop med vars hjälp det går att hoppa framåt i tiden och också påverka, manupilera, den. Frestelsen att använda teleskopet för sina egna behov blir för stor för Jahn Karlsen. Vilket visar sig få stora konsekvenser …

Om du gillar Science Fiction kan du ha behållning av Tidsteleskopet trots brister i både person- och miljögestaltning.

Tidsteleskopet kan du köpa på Books-On-Demand.