Mittemellan av Robert Jonsson

Mittemellan, dikter av Robert Jonsson (Eget förlag)

Mittemellan. Det är hedervärt att ge ut en diktsamling på eget förlag som Robert Jonsson gör. För det är med nästan inga undantag en förlustaffär. Men med den berättarlust han har förstår jag att han inte kunnat göra annat för att försöka nå ut i bruset av litteratur. Mittemellan är Jonssons debut men någon nybörjare är han inte. Han har fått pris i dikttävlingen här på SkrivarSidan och som många andra poeter publicerat sig på poeter.se och andra forum på nätet.

Jonssons dikter har ofta ett budskap men det är sällan långt till skrattet.

Jag försöker tänka bort jaget
något som inte är helt enkelt
när man har ett visst hopp
när man på väg
bort
med en trisslott i sin hand

Ur Historien om det som sprängdes

Poeten gör avstamp mitt i vardagen och väjer varken för bakfyllor, katetrar och bajsblöjor. Diktsamlingens starkaste dikter är de som utspelas sig där jagets arbete. Där hen håller de döendes händer till de kallnar.

kom ihåg det
när jag själv inte ens vet
att jag en gång föddes
när jag själv inte längre minns
att jag saknar
min egen mamma

Ur Stekos

Jag har ett par tips till Jonsson inför nästa samling dikter: Skala bort det övertydliga, dikt bör skrivas med så få ord som möjligt, luft i form av insprängda blankrader dvs. dela in dikterna i verser gör det lättare för läsaren att läsa och ta hjälp av någon som kan typografi och layout till nästa utgivning.

Om du bortser från det jag just skrev kan du få en trevlig stund tillsammans med Mittemellan.

Köp boken

© Iréne S Räisänen

Fler recensioner