Gudinnans ö – myt och verklighet, av Maria Silvia (LibraArticFörlag)

3 av 5 möjliga stjärnor

Denna relativt tunna bok, 79 sidor, har höga ambitioner. På dessa sidor får Maria Silvia, medlem på SkrivarSidan, plats med berättelser, dikter, en resedagbok, fakta om den grekiska ön Egina, matrecept och bilder.

Det blir med andra ord lite om mycket, och det är inte alltid fel. Allt beror på syftet och vad läsaren förväntar sig. Men särskilt djuplodande blir det inte.

Författaren skriver på baksidan att det är en resa i både verklighet och fantasi. Vilket säkert är en utmärkt bruksanvisning. Fast jag tycker matrecepten blir väl mycket realitet. Jag hade föredragit fler dikter för det är där Maria Silvia kommer till sin rätt.

Jag vandrar längs stranden
medan vågornas mjuka dyningar
väter sanden
… och mina spår suddas ut

Ur dikten Fatimas hand

Dikterna har en smakfull inramning av gråtonade bilder som jag förmodar är tagna på ön Egina. Det höjer lyriken ytterligare och är bokens verkliga behållning.

Är du intresserad av den grekiska ön Egina får du säkert glädje av Gudinnans ö – myt och verklighet.

© Iréne Svensson Räisänen