”Fyra sorters kakor – en bok om möten” en antologi med Gun Berger, Ann-Sophie Cedricson, Birgitta Leander och Maria Silvia

fyra_sorters_kakor

 

2,5 av 5 möjliga stjärnor

Två av författarna, Gun Berger och Maria Silvia, är medlemmar på SkrivarSidan vilket gett mig många läsarmötet genom åren. De andra två är nya bekantskaper och jag kan redan nu säga att jag tyvärr inte ser fram mot fler möten.

Gun Berger kan sitt hantverk. Pennan är flyhänt vilket ger välskriven prosa, men det är som poet hon kommer till sin fördel. Bäst är författaren i de kort humoristiska och satiriska dikterna. Något det finns för lite av i denna antologi.

Ge mig ett vapen att vässa mina armbågar med
klackar med lagom dov klang och
en kappa att vända efter vinden

Ge mig en koffert med lås där jag kan lägga
ner mitt ansvar och min troskyldighet
slänga nyckeln i sjön

Ge mig en formpressad mask till en sådan som jag
som gestaltar feghet

Av Gun Berger

Ann-Sophie Cedricsons prosa är ordrik, så till den grad att det riskerar att förta intresset för det hon skriver om. Vilket är synd för författarinnan väjer inte för det som både är svårt att skriva och att läsa om.

I dikterna är Cedricson mer återhållsam, ordflödet inte lika kraftfullt. Ändå rycker det under läsning i min strykpenna. Det finns undantag som i dikten ”Svepanden, outtalat”:

får jag tycka om dig?
bara lite lätt
så det inte tynger dig

av Ann-Sophie Cedricson

Birgitta Leanders prosa vet jag inget om då hon enbart är representerad med dikter i antologin. Dessa är ofta filosofiska, har ett budskap på bekostnad av lyriken. Dikterna är oftast rytmiska och känns mer färdiga än Ann-Sophie Cedricsons.

Insikt

Rask kom hon gående
hon som vägrade se sig
som ensamstående
Nej, som självgående
ja, varför inte enastående

av Birgitta Leander

Maria Silvias prosa påminner om dagboksanteckningar. Nog om det. Jag har desto mer positivt att skriva om hennes dikter. Författarinnans målar med till synens enkla miljö- och naturskildringar raskt upp bilder i läsarens huvud. När hon sedan kryddar det med mystik, saga och vardagliga relationer blir det njutbart.

Sinnenas katedral

reflexer
i tornets röda glas
innesluten ensamhet
i nattens sena timma

återkastade samtal
i ständiga vågrörelser

dissonanser

föreställningen är slut
tomheten väntar

Av Maria Silvia

Sammanfattningsvis så brukar man sällan tycka om alla kakorna på en bjudning. Så inte heller här men oftast kan en enda god smakupplevelse rädda tillställningen. Och i ”Fyra sorters kakor – en bok om möten” hittar du säkert flera som tilltalar dig.