antologi

Nu kan du som är medlem börja skicka in bidrag till Revansch 2012. Bidragen kan bestå av noveller, kåserier, krönikor, berättelser, prosadikter eller dikter. Vi vill ha dina texter senast 31 januari 2012.

Vi granskar bidragen och meddelar dig om du blivit antagen senast 31 oktober 2012.

Du skickar bidragen som word-bilaga utan Words formatering så som Words indrag, Words pratminus – använd istället tankestreck före replikerna. Den sammanlagda mängden text bör inte överstiga 10 sidor i Word. Texterna ska skickas till info@skrivarsidan.nu och det ska stå Medlemsantologin som rubrik.

Revansch 2012 som beräknas komma ut hösten 2012 är den femte i ordningen.

Uppdatering: Medlemsantologin kommer att tryckas och säljas via Lulu och vår bokhandel.

Jag vill bli medlem!

© Iréne S Räisänen