Jag har gjort en video där jag bildsatt uppläsning av min dikt Katedral ur antologin 181 dikter till Tranströmer, Tolvnitton förlag.