Jag har gjort en video där jag bildsatt uppläsning av min dikt Katedral ur antologin 181 dikter till Tranströmer, Tolvnitton förlag.

http://youtu.be/NykQKwv-vOA