Nu är Revansch 2008 här!

revansch_liten.jpg Revansch 2008, en prosa- och diktantologi av SkrivarSidans medlemmar,
SkrivarSidans förlag

Omslagsfoto: Tuulikki Räisänen
Grafisk form och sättning: Iréne S Räisänen

 

 

 

Igår tjuvsläppte vi SkrivarSidans medlemsantologi Revansch 2008 SkrivarSidans förlag. Medverkar gör 30 av våra medlemmar med dikter och prosatexter.

Du kan köpa den på Lulu.com för ca 92 kr (beror på dollarkursen) plus frakt (snabb).

Medverkande författare:
Anita Westin
Hanna Fredriksdotter
Charlotte Ekbom
Kurt Runnqvist
Rizah Sheqiri
Birgitta Modin
Siv Aksila
Yllka Sheqiri
Ragnvald Nilsson
Angela Wallin
Solveig Artsman
Jonathan Smith
Maria Silvia
Hans-Evert Renérius
Iréne Svensson Räisänen
Li Carola Tamm
Inga-Lill Tidström
Margareta Abrahamsson
Thomas Eriksson
Liv Persson
Maj-Len Lyth
Åslög Ragnarsdotter
Britt-Marie Israelsson
Linda Garbén
Kent Andersson
Monica Wiksten Gideonsson
Kerstin Götherskjöld
Ulla Berglund
Tuula Pöyhönen
Olavi Hemmilä