Estet

Ta chansen att bli utgiven i Revansch 2014!

Nu kan du som är medlem börja skicka in bidrag till Revansch 2014. Bidragen kan bestå av noveller, kåserier, krönikor, berättelser, prosadikter eller dikter. Vi vill ha dina texter senast 31 januari 2014.

Vi granskar bidragen och meddelar dig om du blivit antagen senast 31 oktober 2014.

Du skickar bidragen som word-bilaga utan Words formatering så som Words indrag, Words pratminus – använd istället tankestreck före replikerna. Den sammanlagda mängden text bör inte överstiga 10 sidor i Word. Texterna ska skickas till info@skrivarsidan.nu och det ska stå Medlemsantologi som rubrik.

Revansch 2014 som beräknas komma ut hösten/vintern 2014 är den sjätte i ordningen.

Medlemsantologin kommer att tryckas och säljas via Lulu och vår bokshop.

Jag vill bli medlem!

© Iréne S Räisänen