ninaDen klassiska frågan, hur känns det?
Det känns otroligt roligt och hedrande! Det är verkligen ett positivt besked som ger mig en härlig kick till att vilja skriva mer!

Berätta lite om din bakgrund som författare:
Jag har alltid haft lätt för att skriva och hitta på berättelser, men mitt författarskap är inte speciellt omfattande sedan tidigare då jag faktiskt bara har skrivit ett par noveller i skolan. Därför är jag lite utav en nybörjare kan man säga.

Vad inspirerar dig?
Min glädje för berättandet, minnen, människor och allt annat som ger starka intryck.

Vad är bakgrunden till novellen?
Novellen är en del utav mitt projektarbete i gymnasiet som jag just nu håller på att slutföra. Som riktlinje för mitt skrivande har jag haft frågeställningen ”Vad är lycka?”, så det är alltså den man kan ha i åtanke när man läser novellen. Själva idén fick jag av en ren slump, det var ingenting som jag hade gått och funderat på i månader.

Vad skriver du just nu?
Den sista av de tre novellerna som ska ingå i min novellsamling. Den är också en sorts tolkning av vad lycka är och handlar om en människas framtidsdröm.

Till sist, varför deltog du i SkrivarSidans novelltävling?
Det ingick i mitt projektarbete att delta i en novelltävling, och just denna tävling passade mig bäst. Varför jag ville tävla var för att undersöka hur långt jag kunde gå med mitt skrivande och se hur ett av mina verk skulle mottas av omgivningen. Att resultatet blev så otroligt positivt känns fantastiskt och som en bekräftelse på att det jag gör är riktigt bra!

© Iréne S Räisänen