Anette Blomberg

Anette Blomberg

Anette Blomberg, vinnare i novelltävlingen 2013

Den klassiska frågan, hur känns det?
…men, är detta möjligt? Den allra första känslan och så snurrade det lite extra i huvudet och andhämtningen tilltog innan jag begrep att så var det. Fick faktiskt glädjetårar i ögonen, men också lite av förlägenhet tror jag bestämt. Vi är så många som skriver på denna befrämjande SkrivarSidan och det finns fantastiska texter av goda skribenter som förtjänar denna ynnest lika väl… och så blev det jag.  Naturligtvis är det en ära och jag hoppas att få fortsätta detta skrivande bland inspirerande vänner. Tack till SkrivarSidan och tack ni alla medverkande skribenter som har möjliggjort detta.

Berätta lite om din bakgrund som författare:
Har alltid skrivit, fast fram till och med trettioårsåldern var det nog mest för byrålådan, även om den blev stinn. Det allra först publicerade var faktiskt en barnsaga inkluderad illustration om en liten flicka och en pipande mus, vilken min farmor sände till hemmets Journal i slutet av femtiotalet och jag var då sju år, hahaha, ska man ta med sånt? I början av nittio-talet var jag på vippen att få ge ut en roman på ett av våra två största bokförlag, men då den mer eller mindre medvetet, ändå var skriven i en lite väl egenterapeutiskt anda (så om alltför många förstlingsverk tyvärr är) trots att historien blandades med ren fiktion, så vågade jag helt enkelt inte stå till svars inför vissa sanningar som skulle uppdagas i rädslan av att ”såra” nämnda personer. Indirekt fanns givetvis också en mycket påtaglig rädsla för repressalier för egen del. Idag skulle jag definitivt ha handlat annorlunda. Med facit i hand så segrar ju just sanningar ändå till sist på något märkligt vis. Men var sak har sin tid… och ”saken” var väl inte mogen. Medverkar dock i en hel del antologier av både prosa och poesi. Har regelbundet skrivit krönikor under flera år, i fysiska tidskrifter samt på nätet. Tidigare även ett ganska stort antal frilansande kulturreportage och då främst i de Gotländska dagstidningarna. Två egna barnböcker, men flera illustrationer till andras verk. Har uppträtt i en mängd offentliga sammanhang som bland annat Poetry Slam, men mer under egna performance där både text, bild och egenkomponerad musik framförts av mig, engagerade musiker och dansare. Eftersom min profession är måleri så blir det oundvikligt att inte korsbefrukta. Ett uttryckssätt eggar gärna ett annat. Det känns rikt att ha tillgång till ett beblandande och jag är mycket tacksam över den möjligheten.

Vad inspirerar dig?
Mänskliga möten-relationer i första hand. Naturen i allmänhet är en stor inspirationskälla, men jag uppmuntras i synnerhet mest av mina nära och kära. Barnbarnen håller mig öppen för att blicka inåt som framåt men de lär mig framför allt att enklare vara här och nu. Det finns ett ständigt flöde inuti mig av alla intryck utifrån och dessa måste mutera till uttryck, annars sprängs jag. Brukar kalla mig för filter. Man erhåller ständigt nya upplevelser. En del sållas självklart bort per automatik, men annat kräver en bearbetning för att förankras. Som ett alibi för den egna tolkningen, eller kanhända snarare som ett återgäldande av vad man får ta del av i en specifik situation eller händelse…

Vad är bakgrunden till novellen?
Ingår i en mindre skrivargrupp med några enastående kvinnor/väninnor sedan tjugoett år tillbaka. Vi stöter och blöter våra tankar-texter under en träff per månad. Den skrivande uppgift vi enats om gången innan delger vi därefter varandra under kommande träff. Detta gör att man alltid håller sig á jour på något vis. Sporras till att ständigt utmana sig själv. Texten ”Speglingar” tillkom alldeles nyligen utifrån en rubricering vi gemensamt hade bestämt, nämligen; ”Speglar”. Formen var som alltid fri och det blir oftast någonting av poesi eller prosa som bidragen tillskrivs. För mig gav uppgiften associationer till hur komplexa vi människor är, hur mångfacetterade och därmed oförståeligt oförklarliga. Hur vi än försöker synliggöra oss inför både oss själva som omgivningarna, så förblir många rum i oss fördolda. ”Speglar” eller ”Speglingar” blev denna novell som jag här har tävlat med. Det är ytterst ovanligt att jag skriver något i genren ”deckare -thriller”, men här flöt det bara på. Kände mig ganska nöjd och då jag strax efteråt blev varse tävlingen på SkrivarSidan, så var det som om jag hade skrivit den enkom för detta ändamål. Låter fånigt… men någonting sade mig att här skulle den medverka… även om jag brukligt dras till mer existentiellt-teosofiska-poetiska och betydligt mer suggestiva texter, dock med ett uns av humoristisk underton för att enklare ta det tyngre till sig. Är väl en sökare… men ju fler svar som gives, desto fler blir frågorna… och det tackar man för.

Vad skriver du just nu?
Ska göra några manusbearbetningar av ”dramatexter”, mer än så säger jag inte i ett allra första skede där jag inte vet utgången ännu. Dessutom har jag en roman (mer episkt verk) som sträcker sig under tre generationer och den skulle jag gärna vilja få på pränt. Noveller och diktsamlingar finns färdiga till utgåvor. Väntar på det Stora Förlaget… nåja… det må vara litet men naggande gott. Vill också nämna att jag och skrivarväninnorna i vår grupp Kagila, medverkar med vår bok ”Inspirationer” i helgen den 23-24 mars på den Gotländska bokmässan i Almedalsbiblioteket. Även vi funderar på en uppföljare…

Till sist, varför deltog du i SkrivarSidans novelltävling?
Därför att SkrivarSidan är viktig för mig som skribent beträffande ett ständigt pågående utbud av texter och en god vilja till utveckling genom det arbete och den uppmuntran som SkrivarSidan står för. Att synliggöra litteraturen i alla dess former och på många skiftande nivåer är inspirerande. Här får skrivare möjlighet på lika villkor, men utifrån vars och ens unicitet. Den goda mission som Iréne och Tuulikki Räisänen bedriver genom denna mötesplats för oss passionerade ordvrängare, är enastående. Det har blivit behövligt och stort att få ingå i sammanhanget där man både får ta emot och får ge respons och förhoppningsvis konstruktiv kritik bland oss skrivare.

© Iréne S Räisänen

Läs den vinnande novellen