Skriv 100 ord om våren

Skriv 100 ord om våren är en ny skrivutmaning. Det ska vara prosa d.v.s. berättande text och inte dikt.

Utmaningen pågå tom den 11 april 2015.

Så här gör du:
Skriv din 100-ordare i en kommentar till det här inlägget. Ett bidrag per person.

Pris:

Vi lottar ut ett exemplar av antologin Whildeanska våren bland alla som deltar.

OBS! Vill du kommentera en text, klicka på Svara till den texten.

Text och foto: Iréne S Räisänen