Författare: Iréne Svensson Räisänen

Skriva poesi – om diktandets hantverk

Skriva poesi – om diktandets hantverk av Mats Söderlund (Offside Press) är den moderna handboken som länge saknats. Att skriva om hur dikter bör eller kan skrivas är, i mina ögon, svårare än att dikta. Även om lyrik ofta är resultatet av något som inte alla gånger är lätt att ta på borde processen gå att beskriva på samma sätt som den i prosa. Mats Söderlund bevisar också att så är fallet. Du får lära dig hur du tar dina första staplande steg som poet. Vad som gör dikt till just dikt. Vad en dikt består av och hur...

Läs mer

Skriv en dikt på blankvers om din idol

Skriv en dikt på blankvers om din idol, är en skrivövning där du kan träna på ett av det som det kan verka enklaste versmåttet. Har du inge idol kan du skriva om en person du ser upp till eller beundrar. Blankvers består av fem jamber efter varandra. Det är det enda kravet. Tre verser med högst sju rader i varje som inte ska rimma men ska vara på blankvers. Jamb: En versfot som består av två stavelser, först en obetonad som följs av en betonad. Göran Palms exempel på blankvers och hur den ska skrivas: En två-/ takts...

Läs mer

Skriv en haiku om OS 2018

Skriv en haiku om OS 2018, är en skrivutmaning som varar de närmaste två veckorna. Dina minnen eller åsikter om Olympiska spelen vara antagligen längre än så. Trixet här är att de ska få plats på tre rader (5, 7, 5) och inte rimma. Du är fri att tolka ämne som du själv önskar. Skriv en haiku om OS 2018 PÅGÅR TILL OCH MED 22 FEBRUARI 2018.  Antar du utmaningen och vill du dela med dig? Skriv/klistra in det i en kommentar. Jag ger respons på kommentarer i mån av tid. © Iréne S Räisänen Skrivövningar till dig som vill...

Läs mer